miércoles, 15 de diciembre de 2010

MI presentacion de una noticia en voki

Mister Wong del profe

¡¡Qué mareo!!

Loogix.com. Animated avatars.